• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1

การร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สทอภ.  เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้

Subscribe to RSS - โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1