• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรอวกาศ

กิจกรรม Knowledge sharing ของ คณะเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือ ปตท. วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ในเครือ ปตท.

Subscribe to RSS - อุทยานรังสรรค์นวัตกรรอวกาศ