• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นิทรรศการ

นิทรรศการ

ไทย

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสวนผู้ประกอบการและชุมชน "iPlace Lifescape Garden"

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีGISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสวนผู้ประกอบการและชุมชน "iPlace Lifescape Garden" โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนโดยรอบและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2557

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2557 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันพุธที่19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ภายหลังจากเสด็จถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงทอดพระเนตรนิทรร

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2557 ครั้งที่ 13

เรียนเชิญน้องๆสายวิทย์และผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะคับ

วันที่12-14 พฤศจิกายนปีนี้

GISTDA และหน่วยงานพันธมิตรจัดการประชุมระดับชาติ GEOINFOTECH 2014

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2557 ครั้งที่13

โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ”

รวมถึงพบกับผู้ดำเนินรายการสุดฮอตของวงการทีวี ชิบ จิตนิยม ที่จะมาเติมสีสันด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อความยิ่งใหญ่ในอาเซียน

หน้า

Subscribe to RSS - นิทรรศการ