• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

ทปอ. นำคณะผู้บริหารจาก อว. เยี่ยมชม GISTDA ศรีราชา

26 พฤศจิกายน 2563  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

สถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมดูงาน GISTDA

26 พฤศจิกายน 2563  สถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24” เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA ศรี

เลขาธิการบริหาร UNESCAP เยี่ยมภารกิจ GISTDA

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ธนาคารธนชาติ เยี่ยมชมภารกิจ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารธนาคารธนชาติ  นำโดย นายศักดิ์ชัย ลิมป์ธีระกุล Head of Retail Risk Mangement เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ  GISTDA ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สำนักงานใหญ่  โดยมี นางกานดาศรี  ลิมปาคม ปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการ GISTDA และ นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล  ผู้อำนวยการส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563  อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่ โดยมี นางธัญวรัตม์ อนันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากร  เกี่ยวกับ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563  อาจารย์และนักศึกษา จาก  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่ โดยมี นางธัญวรัตม์ อนันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากร  เกี่ยวกับ การบริการข้อมูลจากดาวเทียม และ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ข

บริษัท LG ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท LG ประเทศไทย  เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย ผอ.สปท./หน.กภด. (นายบุญชุบ บุ้งทอง) ให้การต้อนรับ และนำคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน เข้าดูงานในส่วนของ

เอกอัคราชฑูต เปรู เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. เอกอัคราชฑูต เปรู  เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย ผอ.สปท./หน.กภด.

คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563  อาจารย์และนักศึกษา จาก  คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต  เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่ โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งการรับฟังการบรรยายจากวิทยากร เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.