• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

การเยี่ยมชมดูงาน ของ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับรองฯสุนิสา  สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  และคณะครูนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทค

Subscribe to RSS - โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร