ผลงาน/โครงการ

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า
***สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในเขตจังหวัดภาคเหนือยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น*** กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน บริเวณ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบหลายอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดไฟป่าได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้...

ดาวเทียมสแกนพื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน...เสี่ยงเสียหายกว่าแสนไร่!

นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ ของจิสด้า เปิดเผยว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมชี้ให้เห็นว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานกว่า 3 ล้านไร่ ซึ่งยังไม่ได้เก็บเกี่ยว และมีหลายจังหวัดปลูกเกินกว่าแผนการเพาะปลูกตามที่ทางราชการกำหนดไว้ โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลกที่ปลูกรวมกันเฉียด 5 แสนไร่ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายร่วมแสนไร่ อันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน และเป็นที่ที่น้ำจากเขตชลประทานไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้...

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ ณ วันที่ 13 มี.ค.62

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ คาดพายุฤดูร้อนจะช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าได้ พร้อมกับเชื่อว่าจุดความร้อนสะสมในปีนี้จะพุ่งทะลุปีที่แล้ว นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือจิสด้า ยอมรับจากการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายดวงติดตามจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ ทั่วประเทศยังว่าสถานการณ์คงที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่มีจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ต้นปีสูงกว่า 3100 จุด...

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 1-2 มี.ค. 62

จากปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งหาดบานแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จิสด้าได้ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทำการวิเคราะห์คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังที่อาจจะได้รับผลกระทบ แสดงบนแผนที่ดังนี้

จิสด้าใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดนครพนม อุบลราชธานี สกลนคร บึงกาฬ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร

จิสด้า แสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม COSMO-Skymed-4 ของวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เพื่อติดตามพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยข้อมูลจากภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำ และพื้นที่ลุ่มการเกษตร ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้า จะได้ส่งให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ ต่อไป ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http...

รัฐบาลไฟเขียวธีออส 2 เดินหน้าพัฒนาประเทศแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีอวกาศ ชี้ไม่ได้เป็นแค่ดาวเทียม!!!

รัฐบาลไฟเขียวธีออส 2 เดินหน้าพัฒนาประเทศแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีอวกาศ ชี้ไม่ได้เป็นแค่ดาวเทียม!!! นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ “ธีออส 2” พร้อมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนจากรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของจิสด้าว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอ...

จิสด้า ชวนน้องๆ เยาวชนอายุ 8-15 ปี ประกวดภาพวาดในโครงการ "จิสด้ากับแรงบันดาลใจในอวกาศ"

จิสด้า ชวนน้องๆ เยาวชนอายุ 8-15 ปี ประกวดภาพวาดในโครงการ "จิสด้ากับแรงบันดาลใจในอวกาศ"
จิสด้า ชวนน้องๆ เยาวชนอายุ 8-15 ปี ประกวดภาพวาดในโครงการ "จิสด้ากับแรงบันดาลใจในอวกาศ" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศให้มากขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://learn.gistda.or.th/training/gistda-space-inspiration/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 - 2561 - 4504 - 5 ต่อ 441 หรือ 442

อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร จัดสร้างบนพื้นที่ 3,892 ตารางเมตร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (space krenovation park: SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ประกอบด้วยการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมรวมทั้งการบูรณาการทรัพยากรทั้ง บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลความรู้...

วันนี้ดาวเทียมไทยโชต ได้ย่อเมืองไทยไว้ในมือคุณแล้ว "GISTDA GO"

บริการ GISTDA Go หรือ Global Online เป็นบริการเผยแพร่ข้อมูลแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสารสนเทศ(องค์การมหาชน)โดยมีจุดเด่นคือ ใช้ภาพดาวเทียมจากดาวเทียมไทยโชตของประเทศไทยเราเอง Download: App Store : https://itunes.apple.com/th/app/gistda-go/id924873991?mt=8 Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.longdo.gistdago.androi...