• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

uav

uav

ไทย

ทีม GISTDA ถึงพื้นที่แล้ว และเริ่มวางแผนงานร่วมกับทีมค้นหานักบินและเฮลิคอปเตอร์ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

GISTDA จับมือ อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง ยกระดับแผนที่ด้วย UAV

          เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ  GISTDA และบริษัทอัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด ได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ความร่วมมือด้านการให้บริการถ่ายภาพโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีแนวทางควา

หน้า

Subscribe to RSS - uav