• ภาษาไทย
  • English

ไฟป่า

ไฟป่า

ไทย

GISTDA ร่วมแถลงข่าว "การนำเทคโนโลยีดาวเทียมเตรียมพร้อมรับภัยแล้งและการป้องกันไฟป่า"

         วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมแถลงข่าว "การนำเทคโนโลยีดาวเทียมเ

หน้า

Subscribe to RSS - ไฟป่า