• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ไฟป่า

ไฟป่า

ไทย

ติดตามการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม...สู้ไฟป่า

10 เมษายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้านำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม โดยจิสด้าใช้ดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ อีกหลายดวง เพื่อติดตามจุดความร้อนหรือฮอตสปอต พื้น

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (10 - 16 เมษายน 2560)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2560 พบที่มีความเสี่ยงมากอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่

นายกรัฐมนตรี ขึ้นเหนือแก้ปัญหาหมอกควัน เตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดล

        27 เมษายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่

เตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดล ผลักดันใช้หลักประชารัฐจัดการไฟป่า

          19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัดประชุมหารือ “แม่แจ่มโมเดลพลัส: ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการขยายผลแม่แจ่มโมเดล”ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นเหนือสำรวจปัญหาไฟป่าหมอกควัน เผย 5 มาตรการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำปัจจัยเข้ามาในสมการ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

     18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีสัมมนา “วิทยาศาสตร์ลดไฟป่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จัดระดมข้อมูลจา

หน้า

Subscribe to RSS - ไฟป่า