น้ำท่วม

Undefined

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม "ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม"ครั้งที่1 ยกระดับ Hat Yai Model สู่พื้นที่ภาคใต้

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเสวนา "ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สทอภ. ลงพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่สำรวจและประมวลผลข้อมูลน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560// ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สทอภ.  ลงพื้นที่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่สำรวจและประมวลผลข้อมูลน้ำท่วมของ สทอภ.

ก.วิทย์ โดย จิสด้า โชว์ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงผลประเมินพื้นที่เสี่ยงจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งบริเวณ 4 จังหวัด จากการปล่อยน้ำในเขื่อนจิ่งหง เตือนประชาชนในเชียงราย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม เฝ้าระวัง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงผลการวิเคราะห์และ ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่ง กรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงลงแม่น้ำโขงตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากยังมีการปล่อยน้ำเป็นปริมาณมากอยู่เช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อ

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของบริเวณ อ.สอง จังหวัดแพร่

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed  ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของบริเวณ อ.สอง จังหวัดแพร่
จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของบริเวณ อ.สอง จังหวัดแพร่ เมื่อเวลา 18:05 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2559 พบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 4,800 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของจังหวัดน่าน

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed  ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของจังหวัดน่าน
จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของบริเวณ อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อเวลา 18:05 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2559 พบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 7,100 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สนับสนุน UN ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2558 ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. ได้บันทึกภาพบริเวณแม่น้ำอิรวดี ในพื้นที่เขตสกาย เขตมะเกว และเขตมัณฑะเลย์ ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยด้วยดาวเทียม Landsat-8 รายละเอียด 30 เมตร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558...