• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ถึงเคมีระเบิด

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจับมือ GISTDA ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุถังเคมีระเบิด จ.สมุทรปราการ

บ่ายวันนี้ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยทีมงานทั้ง 2 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับประเมินสภาพโดยรวมของพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งจัดทำข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนิน

Subscribe to RSS - ถึงเคมีระเบิด