• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โควิด 19

โควิด 19

ไทย

GISTDA ร่วมเป็นกำลังใจ เกษตรศาสตร์ เปิดบ้านเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนต้านโควิด 19

15 มิถุนายน 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางมหาวิทยาลัยในการเปิดบ้านต้อนรับเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซี

Subscribe to RSS - โควิด 19