• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ฝุ่นพิษ

ฝุ่นพิษ

ไทย

คนจิสด้าต้องรู้ ep5 ในตอน "มองฝุ่นพิษผ่านดาวเทียม"

คนจิสด้าต้องรู้ ep5 ในตอน "มองฝุ่นพิษผ่านดาวเทียม" พบกับเรื่องราวของดาวเทียมที่มองเห็นฝุ่นได้จากอวกาศ

Subscribe to RSS - ฝุ่นพิษ