• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

บูรณาการ

บูรณาการ

ไทย

GISTDA บูรณาการข้อมูลการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1  GISTDA นำโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของ GISTDA และเจ้าหน้าที่ GISTDA ได้เข้าพบ นายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าและผู้แทนส่ว

Subscribe to RSS - บูรณาการ