• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เทศกาลสงกรานต์

GISTDA จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  สำนักบริหารกลางเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2564 

เพื่อให้บุคลากรของ GISTDA ได้มีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงออกซึ่งมุทิตาจิต ความกตัญญู และ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากผู้บริหาร

Subscribe to RSS - เทศกาลสงกรานต์