• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สื่อสารภายในองค์กร

AIP นำทีม ลงพื้นที่ SKP ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจ ให้กับ สพอ. และ กภด.

AIP ลงพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP

Subscribe to RSS - สื่อสารภายในองค์กร