• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เจ้าหน้าที่ใหม่

โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักบริหารกลาง โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมให้ความรู้ โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Subscribe to RSS - เจ้าหน้าที่ใหม่