• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผักตบ

ผักตบ

ไทย

GISTDA..ร่วมติดตาม ชี้เป้าผักตบชวา

11 มี.ค.64 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและแนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปีงบประมาณ 2564 ด้ว

Subscribe to RSS - ผักตบ