• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

AOGEO

AOGEO

ไทย

GISTDA ร่วม ประชุม AOGEO Symposium ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ ASEAN Research and Training Centre for Space Technology and Applications (ARTSA) ได้เข้าร่วมงานประชุม Asia-Oceania Group on Earth Observations (AOGEO) Symposium ครั้งที่ 13 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Webin

Subscribe to RSS - AOGEO