• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

SAFE Workshop

SAFE Workshop

ไทย

GISTDA พร้อมหน่วยงานหลัก ร่วมจัดประชุม SAFE Workshop

GISTDA โดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA) ร่วมกับ Space Application for Environment (SAFE) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ APRSAF ที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันจัดประชุม SAFE Workshop  หัวข้อ

Subscribe to RSS - SAFE Workshop