• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โคกหนองนา

โคกหนองนา

ไทย

ทีม GISTDA เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ หรือ โคก หนอง นา โมเดล

วันนี้ทีม GISTDA ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ หรือ โคก หนอง นา โมเดล ที่หลายๆคนเคยได้ยินจนติดหู ทางทีมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านทันที ซึ่งภายในกิจกรรมเป็นการศึกษาและเรียนรู้ในขั้นตอน พร้อมวิธีการทำโคกหนองนาโมเดล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งนำความร

Subscribe to RSS - โคกหนองนา