• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อุตสาหกรรมอวกาศ

GISTDA เยี่ยมชมบริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด 1 ในบริษัทไทยผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบดาวเทียมเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรม Aerospace

สวีเดนปักหมุดให้ไทยเป็น HUB อุตสาหกรรมอวกาศเอเชียแปซิฟิก

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ (Space Krenovation Park : SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

GISTDA ดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

2 ธ.ค.2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในฐานะหน่วยงานหลักผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศ รวมไปถึงกิจกรรมอวกาศของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงานสัมมนาเชิงฏิบัติการในหัวข้อ Clustering the Aerospace and Satellite In-country Manufacturing

Subscribe to RSS - อุตสาหกรรมอวกาศ