• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ฝรั่งเฝศ

ฝรั่งเฝศ

ไทย

GISTDA หารือ กับทีม สอท. ฝรั่งเศส

6 พ.ย. 2563 // ทีม GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA หารือกับทีม สอท. ฝรั่งเศส นำโดยอุปทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องกันในเรื่องของประเด็นที่จะนำไปบรรจุไว้ใน Roadmap ความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส ที่มุ่งเน้นความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่

Subscribe to RSS - ฝรั่งเฝศ