• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กรมควบคุมมลพิษ

GISTDA ร่วมเปิด“ศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ”

4 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์  เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ตัวแทนจาก GISTDA เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ” 

Subscribe to RSS - กรมควบคุมมลพิษ