• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

UN-SPIDER/ UNOOSA และ CSSTEAP ร่วมจัดคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ “แอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”

mooc_2_0.jpg

UN-SPIDER/ UNOOSA และ CSSTEAP ร่วมจัดคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ
“แอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
สำหรับผู้สนใจในขั้นเริ่มต้นและขั้นสูง เปิดเข้าเรียนได้ฟรี เริ่ม 13 ตุลาคม 2563

 

Subscribe to RSS - ข่าวประชาสัมพันธ์