• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

PR

PR

ไทย

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบเครือข่ายในหัวข้อ Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge

poster_un-ggim-ap.png

   ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานที่ 3 ด้าน Integrating Geospatial Information and Statistics ภายใต้คณะกรรมการ United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP) ได้จัดการประชุมผ่านระบบเครือข่ายในหัวข้อ Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

Subscribe to RSS - PR