• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทะเล

ทะเล

ไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ GISTDA พร้อมสานต่อบูรณาการขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Visionization นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไ

Subscribe to RSS - ทะเล