• ภาษาไทย
  • English

นิทรรศการ

นิทรรศการ

ข่าวกิจกรรมการจัดนิทรรศการ

จิสด้านำคาราวานสัญจร ร่วมสัปดาห์วิทย์จังหวัดร้อยเอ็ด สระแก้ว และอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 จิสด้า นำคาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ใน 3 จังหวัด

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม "ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม"ครั้งที่1 ยกระดับ Hat Yai Model สู่พื้นที่ภาคใต้

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเสวนา "ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้

สุดคึกคัก Startup Thailand 2017 ภาคตะวันออก ดันชลบุรีเป็น New Engine of Growth ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตยกระดับเพิ่มมูลค่า

   26 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA จ.ชลบุรี / ก.วิทย์จัดงาน  “Startup Thailand 2017” ภาคตะวันออกครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ภายใต้แนวคิดและบริบท“Eastern Rise@ชลบุรี”เพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of innova

สทอภ.ร่วมงาน Subcon Thailand 2017 ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สทอภ.

GISTDA จัดนิทรรศการ ร่วมกับ ททท. งานสัมมนาการท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ครั้งที่ 2

     วันที่ 26 มกราคม 2560 GISTDA ร่วมแสดงนิทรรศการ การสัมมนาการท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งบัน สร้างสรรค์สังคม” (Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting) จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ททท.

รมว.วท. ร่วมเปิดงานวันเด็ก 60 พร้อมยก Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย

จิสด้าขอส่งข่าวการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 @ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รมว.วท. ร่วมเปิดงานวันเด็ก 60 พร้อมยก Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย

ก.วิทย์ โดยจิสด้าจับมือรัสเซีย จัดนิทรรศการยูริกาการิน นักบินอวกาศคนแรกของโลก

     5 ตุลาคม 2559 /รศ.ดร.ชนินทร์  ทินนโชติ กรรมการบริหาร สทอภ.

GISTDA และผู้ประกอบการบริษัทพันธมิตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน THAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO 2016 (T.I.D.E)

     งานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรมและงานออกแบบ และกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการแสดงศักย

หน้า

Subscribe to RSS - นิทรรศการ