• ภาษาไทย
  • English

นิทรรศการ

นิทรรศการ

ข่าวกิจกรรมการจัดนิทรรศการ

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "THAI TECH EXPO 2018" ยกขบวนเทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมงาน THAI TECH EXPO 2018 นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 15 หน่วยงานภายใต้สังกัด และหน่วยงานเครือข่าย โดยคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สำคัญ รวมทั้งการบริการด้านต่างๆ ที่โดดเด่นและสอดรับกับการพัฒนาประเทศเ

จิสด้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10

   วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10” ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.

จิสด้าจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิด Amazing Mars Garden หวังให้ ปชช.รู้จักเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการอยู่รอดอย่างมีคุณภาพ

6 เมษายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร หรือ Amazing Mars Garden ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเย

จิสด้าจับมือกรมป่าไม้พัฒนา “พิทักษ์ไพร” เพิ่มประสิทธิภาพปกป้องพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จับมือพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ “พิทักษ์ไพร” ที่มีประสิทธิภาพการติดตามพื้นที

จิสด้าร่วมจัดวันเด็ก 3 แห่ง เน้นปลูกฝังเยาวชนให้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ตามคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี

วันที่ 13 มกราคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 3 แห่ง คือ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี และทำเนียบรัฐบาล มุ่งปลูก

GISTDA นำระบบ G-Rice Thungkula จัดแสดงในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ได้ร่วมกับ Gistda

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเสวนาวิชาการ “3 ปี PBO พลวัติใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ”

2 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารรัฐสภา จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเสวนาวิชาการ “3 ปี PBO พลวัติใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ” จัดโดยสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีการนำเสนอผลงานระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐต่างๆ  อาทิ ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประ

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017 งานนี้ GISTDA มาใน theme "Future Technology" เทคโนโลยีไทยที่จะทำให้อนาคตของประชาชนคนไทยถูกพัฒนาไปอย่างก้าวไกล โดยจะนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ที่มีความโดดเด่น ที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งานแ

วิทย์ใกล้ชิดชุมชน ณ แม่แจ่ม

จิสด้า เข้าร่วม “โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน ปี 2560” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสบผาหลวง และ บ้านห้วยทรายเหลือง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เปิดแล้วงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560

เปิดแล้วงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 โดยมี ดร. อรรชกา สีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว    สำหรับปีนี้ จิสด้าจัดเต็มในธีม "GISTDA Space Station" ซึ่งจะได้พบกับ...

หน้า

Subscribe to RSS - นิทรรศการ