• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

THEOS-2 SmallSAT #space #GISTDA #จิสด้า #ดาวเทียม #อวกาศ #smallsat #อุณหภูมิ #THEOS2

Subscribe to RSS - THEOS-2 SmallSAT #space  #GISTDA #จิสด้า #ดาวเทียม #อวกาศ #smallsat #อุณหภูมิ #THEOS2