• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

งานเสวนา

งานเสวนา

ไทย

งานเสวนา "ร่วมคืนป่าสู่อาชีพที่ยั่งยืน"

25 สิงหาคม 2563   GISTDA นำโดย  นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด  ปฎิบัติการรองผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมจัดเสวนา  "ร่วมคืนป่าสู่อาชีพที่ยั่งยืน" เจาะลึกถึงที่มาของโครงการฯ และการต่อยอดจากโครงการฯ สู่การสร้างอาชีพได้ในอนาคต ณ ลานกลางแจ้ง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Subscribe to RSS - งานเสวนา