• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Recheck to Rebrand

Recheck to Rebrand

ไทย

Recheck to Rebrand เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ Recheck to Rebrand ช่วงเช้าเป็นทีมผู้บริหาร และช่วงบ่ายเป็นรอบระดับหัวหน้าฝ่ายงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการ Rebrand โดยมี รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวิเคราะห์ แบรนด์องค์กรจะเป็นอย่างไร อยู่ที่ทุกฝ่ายร่วม

Subscribe to RSS - Recheck to Rebrand