• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

#GISTDA #Youthforum2020

#GISTDA #Youthforum2020

ไทย

Virtual Regional Geospatial Youth Forum 2020

งานดีๆ สำหรับเยาวชนมาอีกแล้ว จัดโดย Singapore Land Authority

            ในวันที่ 8 กันยายน 2020 เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว  (จัดแบบออนไลน์เท่านัั้น)  พบกับวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และภาคการศึกษา จากประเทศต่างๆ ภูมิภาค ASEAN  งานนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจในเทรนด์ของ Geospatial เพื่อเริ่มธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจการศึกษาและนวัตกรรมด้านภูมิสารเทศน์

ฟอรัมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Singapore Geospatial Week 2020

Subscribe to RSS - #GISTDA #Youthforum2020