• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Geo-Informatics 2020

Geo-Informatics 2020

ไทย

เริ่มแล้ว !!! การประชุมวิชาการ 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020

23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020 ในรูปแบบ WEBINAR ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนิสิตและผู้ที่เ

Subscribe to RSS - Geo-Informatics 2020