• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน

จิสด้าจัดปฐมนิเทศชี้แจงการทำงานโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จิสด้าจัด Live สด การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึก

Subscribe to RSS - โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน