ดาวเทียม

Undefined

รัฐบาลไฟเขียวธีออส 2 เดินหน้าพัฒนาประเทศแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีอวกาศ ชี้ไม่ได้เป็นแค่ดาวเทียม!!!

รัฐบาลไฟเขียวธีออส 2 เดินหน้าพัฒนาประเทศแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีอวกาศ ชี้ไม่ได้เป็นแค่ดาวเทียม!!! นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ “ธีออส 2” พร้อมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนจากรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของจิสด้าว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอ...

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก(Earth observation satellites) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลกที่สำคัญซึ่งใช้งานในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ดาวเทียม LANDSAT ภาพชุดดาวเทียม LANDSAT 1-3 4-5 และ 7 ดาวเทียม LANDSAT 1 เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยองค์การ NASA ต่อมาได้โอนกิจการให้บริษัทเอกชน EOSAT เพื่อดำเนินการเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันปฏิบัติการเฉพาะดาวเทียม LANDSAT 5 ซึ่งมีเครื่องรับรู้ 2 ระบบ คือ ระบบเครื่องกราดภาพหลายสเปกตรัม (Multispectral Scanner : MSS) มี 4 ช่วงคลื่น...

ดาวเทียม (Satellites)

ดาวเทียม (Satellites)
ดาวเทียม (Satellites) หมายถึง วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบดาวบริวารของดาวเคราะห์ เพื่อให้โคจรรอบโลกหรือรอบเทห์ฟากฟ้าอื่น มีอุปกรณ์สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศ และถ่ายทอดข้อมูลนั้นมายังโลก วัตถุลักษณะดังกล่าวที่โคจรรอบโลกใช้เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมด้วย เช่น ถ่ายทอดคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ข้ามทวีป เป็นต้น ประเภทดาวเทียม (Types of satellites) แบ่งประเภทของดาวเทียมตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ ดาวเทียมดาราศาสตร์ (Astronomical satellites) เป็นดาวเทียมสำรวจดวงดาวต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลโลก สำรวจกาแล็กซี (...