• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ

บทความที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของบริเวณ อ.สอง จังหวัดแพร่

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สนับสนุน UN ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

หน้า

Subscribe to RSS - ภัยพิบัติ