• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผักตบชวาถูกชี้เป้าด้วยดาวเทียม

Subscribe to RSS - ผักตบชวาถูกชี้เป้าด้วยดาวเทียม