• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

จิสด้า เป็นตัวแทน สป.อว. แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า  เป็นตัวแทน สป.อว.
แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม “จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม”

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางสาวสุกันยา อินทร์สวาท รก.หน.ฝพท. เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ สทอภ.

Subscribe to RSS - จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม