ภัยพิบัติ

การติดตามสถานการณ์เรือประมงอับปาง บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด

การติดตามสถานการณ์เรือประมงอับปาง บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ตราด ได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงอับปาง ตำแหน่งที่จมละติจูด 11.658333 เหนือ ลองติจูด 102.620000 ตะวันออก บริเวณหน้าอ่าวสลัด หาดทรายขาว เกาะกูด จ.ตราด โดยเรือประมงดังกล่าวชื่อ เรือชัยวารี พร้อมลูกเรือจำนวน 15 คน ซึ่งล่าสุดยังสูญหายอีก 1 คน และยังไม่สามารถกู้ซากเรือได้ นั้น ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้ทำการติดตามสถานการณ์...

ผลการวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์เรือประมงอับปาง บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด

ผลการวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์เรือประมงอับปาง บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
วันนี้ (18 มิ.ย. 62) เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ตราด ได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงอับปาง ตำแหน่งที่จมละติจูด 11.39.30 เหนือ ลองติจูด 102.37.12 ตะวันออก บริเวณหน้าอ่าวสลัดหาดทรายขาว เกาะกูด จ.ตราด โดยเรือประมงดังกล่าวชื่อ เรือชัยวารี พร้อมลูกเรือจำนวน 15 คน นั้น ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตราด ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น. ของวันที่ 18 มิ.ย. 62...

แจ้งเตือนการบิน !!!

*** ล่าสุด...พบชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นผลมาจาก spaceflight ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ได้แจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตกลงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ (30 เมษายน 2562) ส่วนในประเทศไทยได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง และยังไม่มีรายงานใดๆ ในพื้นที่ประเทศไทยครับ ***

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า
***สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในเขตจังหวัดภาคเหนือยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น*** กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน บริเวณ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบหลายอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดไฟป่าได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้...

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ ณ วันที่ 13 มี.ค.62

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ คาดพายุฤดูร้อนจะช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าได้ พร้อมกับเชื่อว่าจุดความร้อนสะสมในปีนี้จะพุ่งทะลุปีที่แล้ว นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือจิสด้า ยอมรับจากการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายดวงติดตามจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ ทั่วประเทศยังว่าสถานการณ์คงที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่มีจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ต้นปีสูงกว่า 3100 จุด...

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 1-2 มี.ค. 62

จากปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งหาดบานแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จิสด้าได้ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทำการวิเคราะห์คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังที่อาจจะได้รับผลกระทบ แสดงบนแผนที่ดังนี้

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วม

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 06.09 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 45,000 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน ของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และตรัง” อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http...

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจากคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm Surge)

จิสด้าเผยภาพพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบรุนแรงรวมถึงพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน "ปาบึก" และ storm surge " บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช " ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/water/ หรือ http://flood.gistda.or.th หรือติดตามข้อมูลคลื่น และกระแสน้ำได้ที่ http://coastalradar.gistda.or.th/wp/ และ http://flood.gistda.or.th/rainfall_monitoring...

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 บริเวณบางส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ในวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 06.08 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา” ทั้งนี้พบว่ามีแนวโน้มพื้นที่น้ำท่วมลดลง เนื่องจากสามารถระบายน้ำจากพื้นที่ออกสู่ทะเลได้ดี อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงสูง อยู่ในระดับเฝ้าระวัง ตลอดแนวลำน้ำ และระวังน้ำที่อาจะเกิดจากฝนตกสะสมในระยะนี้ด้วย” จิสด้า...

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 บริเวณภาคตะวันออก

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 06.10 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของภาคตะวันออก” พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่พบบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว โดยอำเภอองครักษ์ ศรีมหาโพธิ์ มีพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง และอำเภอเบ้านสร้าง ศรีมโหสถ มีพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในส่วนของ สทอภ...