• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

พิธีวางศิลาฤกษ์

จิสด้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก ของไทยออยล์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ที่ปรึกษา จิสด้าพร้อมคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด ณ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Subscribe to RSS - พิธีวางศิลาฤกษ์