• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นิทรรศการ

นิทรรศการ

ข่าวกิจกรรมการจัดนิทรรศการ

GISTDA ร่วมจัดโครงการเสวนาและจัดนิทรรศการ เรื่อง "สื่อความดี สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "นวัตกรรมอวกาศกับภูมิจริยธรรม"

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จับมือ อว. จัดเสวนา “เทคโนโลยีอวกาศ...สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” น้อมรำลึกคุณูปการในหลวงรัชกาลที่ 9

   9 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.

GISTDA ร่วมงาน จปร. 63

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563 เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย และโครงงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเพื่อให้การจัดงานนิ

GISTDA ร่วมเปิดมุมมองด้านผังเมือง..โดยการใช้ภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงการพัฒนา

6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงาน สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก  WELLNESS CITY REFORM : New Paradigm Of Thailand City Planning "คิดใหม่ เมืองใหม่" เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลของเมือง มุ่งหาแนวทางใหม่ ทั้งท

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Sensor For All

วันนี้ GISTDA โดย นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “sensor for all” เพื่อการแก้ไขฝุ่นละออง PM2.5 ของประเทศไทย ณ คณะวิศวะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

21 สิงหาคม 2563 GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill Reskill

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาค ทั้ง 7 ศูนย์ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill Reskill “ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จิสด้าโชว์สุดยอดผลงานใน Big Bang 2018

     เริ่มขึ้นแล้วสำหรับงาน Digital Thailand Big Bang 2018 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้เข้าร่วมจัดงานใ

หน้า

Subscribe to RSS - นิทรรศการ