• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

จิสด้าดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรุ่นที่ 2

วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรุ่นที่ 2 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีการฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระ

จิสด้าดีเดย์เปิด SCGI Master Program พัฒนาคนสู่การเป็นนักภูมิสารสนเทศในอนาคต

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดบรรยายพิเศษและการสาธิตการทำงานของระบบ Smartphone Positioning และมอบทุนการศึกษาให้กับบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับทุน หลักสูตร SCGI Master Progr

จิสด้า จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพเรือกับ GISTDA ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บา

GISTDA เปิดตัวการให้ “บริการข้อมูล Planet Basemap แบบออนไลน์” ครั้งแรกในประเทศไทย

   โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวัน จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถติดตาม เฝ้าระวังสถานที่ที่เราต้องการได้บ่อยขึ้นจากภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วยความแม่นยำ ชัดเจน และเป็นจริง

จิสด้ารวมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอวกาศสัญชาติไทย กำหนดทิศทางผลักดัน ทะยานสู่เวทีโลก ในงาน GET IN! WE’RE GOING TO MARS

   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า เตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพธุรกิจสตาร์ทอัพด้านอวกาศ ในงาน GET IN!

“การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service (WFS) สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

กิจกรรมการแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (DGAB2018)

   กิจกรรมการแข่งขัน DGAB2018 ดำเนินการมาถึงช่วงของการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (ระบบ GISTDA Portal)  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. จนถึง 3 มิ.ย.

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 จิสด้า โดย นางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร
หลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล

จิสด้านำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร

       เมื่ออาทิตย์ที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จิสด้า นำกลไกเชิงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่างๆระดับพื้นที่ ได้มองเห็นภาพฉาย

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม