• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

คณะผู้นำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA

อว.จัดกิจกรรมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี

ทบ. และ GISTDA พร้อมสานต่อความร่วมมือเพื่อภารกิจด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมภารกิจ 3/1 GISTDA  นายตติยะ      ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ GISTDA และ พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภู

Kick-off with Visual. GISTDA จับมือพันธมิตร Multi GNSS Asia, Cabinet Office, Japan บริษัท SONY จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ AIS และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เฟ้นหา Concept ใหม่แห่งการเตือนภัยด้วยดาวเทียม GNSS.

“บิ๊กตู่” ดัน พ.ร.บ.กิจการอวกาศ สร้างความมั่นคงแก่เทคโนโลยีในปัจจุบัน

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมในครั้งนี้

GISTDA ร่วมแสดงผลงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้าน Smart City & Smart Education

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมการประชุมลงนามความร่วมมือ โครงการ Smart City & Smart Education เมืองอัจริยะการศึกษายุคดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับ 12

GISTDA จัด Workshop SCGI Master Program

   9 ตุลาคม 2563 GISTDA จัดกิจกรรม Workshop on Research Guideline & Preparation for SCGI Master Program ระหว่างนิสิต SCGI รุ่นที่ 3 และนักวิจัยจาก GISTDA Academy โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัย และทำวิจัยที่ตอบโจทย์หน่วยงาน ตอบโจทย์ประเทศ ทั้งนี

GISTDA และคณะจากบริษัท AIS ประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผลักดันนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 จิสด้าหารือกับคณะจากบริษัท AIS ภาคตะวันออกเรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุพิกัดเชิงตำแหน่งความแม่นยำสูงรองรับการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G เพื่อเป็น Use case ที่จะสามารถใช้งานได้จริงในการต่อยอดในพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC ตอบสนองนโยบายภาครั

ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะร่วมหารือ อธิบดีกรมศุลกากร

2 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือกับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดำเนินงานด้านอากรศุลกากรในการนำเข้าอุปกรณ์ของระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อความมั่นคง (National Security Centre :NSC) และระบบภาคพื้นดินดาวเทียมหลัก DIGINEO ที่จะนำเข

GISTDA เดินหน้า พ.ร.บ. กิจการอวกาศไทย

2 ตุลาคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติครั้ง 4/2563 เพื่อพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เข้าหารือและ เข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) นำโดย ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธาน กตป. เป็นหัวหน้า เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียม โดยมี นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม