• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผสทอภ.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายทากาฮิโระ โมริตะ (Takahiro MORITA) ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย พบหารือกับ ผสทอภ.

GISTDA หารือ ป.ป.ช. แนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ุ ผสทอภ. และ นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต

GISTDA เข้าพบ รมว.อว. รายงานความก้าวหน้าความร่วมมือ ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 ผสทอภ. ได้เข้าร่วมการหารือระหว่าง รมว.อว. กับอุปทูตจีน ประจำประเทศไทย โดย สทอภ.

GISTDA พร้อมหน่วยงานหลัก ร่วมจัดประชุม SAFE Workshop

GISTDA โดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA) ร่วมกับ Space Application for Environment (SAFE) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ APRSAF ที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันจัดประชุม SAFE Workshop  หัวข้อ

GISTDA สนับสนุนการทำงาน ทช. สร้างฐานข้อมูลป่าชายเลนทั่วประเทศด้วยดาวเทียม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเข

GISTDA ร่วมประชุมปฏิบัติการ "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19"

17 มกราคม 2564 ทีม GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมประชุมปฏิบัติการ “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการประชุมครั้งนี้ GISTDA ได้นำเสนอการทำงานของระบบ COVID iMap ด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันของหลายหน่วยงาน ซึ่ง ศบค.

GISTDA พัฒนา iMap Platform เชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการ COVID-19

จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท 19 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหลายหลากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ covid-19
.

GISTDA เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างระบบนิเวศ

วันอังคารที่ 29 ธค 63  GISTDA  เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างระบบนิเวศเพื่อสร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจามจุรีสแควร์  โดยมี ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานการหารือร่วมกับ สำนักงาน กพร.

GISTDA จัดอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม