• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

การหารือเรื่องการจัดงานประชุม Agenda based "การเชื่อมโยมโครงการด้าน วทน. เพื่อพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก และภาคกลางตอนกลาง" ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดร.

การอบรมหลักสูตรนานาชาติ 2016 GOFC-GOLD Data Initiative Advanced Training ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร 2016 GOFC-GOLD Data Initiative Advanced Training ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) เนื่องด้วยสำนักพัฒ

การอบรมนานาชาติหลักสูตร Next generation regional satellites and modelling techniques for integrated water management ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

                ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร Next generation regional satellites and modelling techniques for integrated water managemen

จิสด้า เดินหน้า "คลิ๊กปุ๊บ...รู้ปั๊บ กับเกษตรอัจฉริยะ" ใช้ G-Agro คาดการณ์ผลผลิตข้าวยโสธร

     วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เดินหน้า "คลิ๊กปุ๊บ...รู้ปั๊บ กับเกษตรอัจฉริยะ" จัดฝึกอบรม “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่” หรือ G-Agro เพื่อให้หน่วย

การหารือการพัฒนาระบบภาคพื้นดินร่วมกับบริษัท AWR Lloyd และ บริษัท Airbus ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

          ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท AWR Lloyd และ บริษัท Airbus เพื่อเข้าร่วมหารือการพัฒนาระบบภาคพื้นดินร่วมกับ สทอภ.

Director General แห่งกระทรวงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและพลังงาน (BMWi) สหพันธรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร.

ก.วิทย์ โดยจิสด้าดึง 2 พันธมิตรพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว

   จิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดสัมมนา "ความร่วมมือการพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซทสู่เครือข่ายการพัฒนาดาวเทียมแห่งชาติ" ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแสดงปาฐกถาของท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ที่ได้กล่า

จิสด้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาสาจิสด้า" เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

     วันที่ 26-27 ก.ย. 59 สทอภ.

จิสด้า จัดสัมมนาทางวิชาการ "สุวรรณภูมิกับการสร้างคุณค่าด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน"

      21 กันยายน 2559 // ณ โรงแรมมิลิเนี่ยม ฮิลตัน เจริญนคร กรุงเทพมหานคร ก.วิทย์ โดย จิสด้า จัดสัมมนาทางวิชาการ สุวรรณภูมิกับการสร้างคุณค่าด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทุกๆด้าน สำหรับใช้เป็นแนวทางด

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม