• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน

จิสด้าจัดเสวนากลุ่มเป้าหมาย : สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน

จิสด้าจัดการเสวนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) : สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน โดยมี นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า เป็นแกนหลัก พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสุวรรณภูมิ และ ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนำเสนอความสำคัญของ "ส

Subscribe to RSS - สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน