• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ASEAN Connectivity

ASEAN Connectivity

ไทย

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน หรือ “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” จัดขึ้นโดย DEPA

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดนิทรรศการ โดยสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิ

Subscribe to RSS - ASEAN Connectivity