• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ธีออส2

ธีออส2

ไทย

ทีมวิศวกรไทยส่วนงาน Multi-mission ground segment ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมวิศวกรไทยส่วนงาน Multi-mission ground segment ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และทีมวิศวกรไทยที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท SSTL ณ เมืองกิลด์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รวมทั้งทีมวิศวกร Co-engineering จากบริษัท AIRBUS และ

Subscribe to RSS - ธีออส2