• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

MFA CEO Forum with Airbus

MFA CEO Forum with Airbus

ไทย

นวัตกรรมการบินและอวกาศ อีก 1 กลไกช่วยเศรษฐกิจไทยดีขึ้น พร้อมดันสู่แนวหน้าในระดับอาเซียน

     27 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าร่วมกับบริษัทแอร์บัส จากประเทศฝรั่งเศส จัดเสวนา MFA CEO Forum with Airbus ในหัวข้อ Flagship of Airbus in Aerospace innovation : Growth and Opportunit

Subscribe to RSS - MFA CEO Forum with Airbus