• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โครงการ T-VER

โครงการ T-VER

ไทย

จิสด้าเข้าร่วมกระบวนการติดตามประเมินผลเชิงพื้นที่ และทวนสอบโครงการ T-VER

          จิสด้า นำทีมโดยนายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ และ นายนรเชษฐ์ อัจจิมา นักภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกระบวนการติดตาม ประเมินผลเชิงพื้นที่และทวนสอบโครงการ T-VER  กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผู้ทวนสอบจาก มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  15 คน  ในพื้นที่แปลงตรวจวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่บ

Subscribe to RSS - โครงการ T-VER